چای ترش مشاهده عکس بزرگتر

چای ترش

ترکیبات :

غنچه های چای ترش

جدید

In stock

240,000 ریال

توضیحات

خواص تغذیه ای :

تصفیه کننده خون - کاهش دهنده فشار و چربی خون - جلوگیری از گرفتگی عروق